MyTennis Express Methode®

MyTennis Express Method® jest częścią opracowywanej przeze mnie metody szybkiej nauki gry w tenisa. W chwili obecnej, tak jak Wam obiecałem jestem w trakcie opracowywania materiałów, przede wszystkim konspektów zajęć. Pierwsza część powinna być już gotowa na przełomie kwietnia – maja 2019 roku.

Pozdrawiam KJ